Äritingimused | Lambimaailm
Levý banner
Pravý banner
Menüü
0 0,00
70 veel jäänud tasuta saatmiseks
Kategooria

Äritingimused

Ostu kohta

Äritingimused


Ettevõtte
Donoci s.r.o.
registrijärgse asukohaga Pražská 2532/4
Blansko 678 01, Tšehhi Vabariik,
ID nr: 47539569
kaupade müümiseks veebipoes aadressil
lambimaailm.ee
 

  1.SISSEJUHATAVAD SÄTTED

 
1.1. Ettevõtte Donoci s.r.o., registrijärgne kontor Pražská 2532/4, Blansko 678 01, ID nr 47539569
(edaspidi "müüja") käesolevad äritingimused (edaspidi “äritingimused”) määratlevad vastavalt tsiviilseadustiku (edaspidi "tsiviilseadustik") sätetele lepinguosaliste vastastikused õigused ja kohustused, mis kehtestatakse seoses müüja ja teiste isikute (edaspidi "ostja") vahel müüja veebipoe kaudu sõlmitava ostulepinguga (edaspidi "ostuleping") või mis tulenevad sellest. Veebipoodi haldab müüja veebisaidil lambimaailm.ee (edaspidi "veebisait") veebisaidi liidese (edaspidi " veebipoe veebiliides") kaudu.
 
1.2. Äritingimustest erinevad sätted võib kokku leppida ostulepingus. Erinevad kokkulepped ostulepingus ületavad tähtsuselt äritingimuste sätted.
 
1.3. Äritingimuste sätted on ostulepingu lahutamatu osa. Ostuleping ja äritingimused on kirjutatud eesti keeles. Ostulepingu saab sõlmida eesti keeles.
 
1.4. Müüja võib äritingimusi muuta või täiendada. See säte ei mõjuta õigusi ja kohustusi, mis tekkisid äritingimuste eelmise versiooni kehtivuse ajal.
 

  2.KASUTAJAKONTO

 
2.1. Ostja registreerimisel veebisaidil pääseb ostja ligi oma kasutajaliidesele. Ostja saab sellelt kasutajaliideselt kaupa (edaspidi "kasutajakonto") tellida. Ostja saab kaupu tellida ka registreerimata otse veebipoe veebiliideselt.
 
2.2. Veebisaidil registreerides ja kaupa tellides on ostja kohustatud esitama õiged ja tõesed andmed. Ostja on muudatuste korral kohustatud kasutajakontole sisestatud andmeid uuendama. Ostja poolt kasutajakontol ja kauba tellimisel esitatud andmeid peetakse müüja poolt tõeseks.
 
2.3. Juurdepääs kasutajakontole on kaitstud kasutajanime ja parooliga. Ostja on kohustatud oma kasutajakontole juurdepääsemiseks vajalikku teavet konfidentsiaalsena hoidma.
 
2.4. Ostjal ei ole õigust lubada kolmandatel isikutel kasutajakontot kasutada.
 
2.5. Müüja võib kasutajakonto kustutada, eriti kui ostja ei kasuta oma kasutajakontot kauem kui 30 päeva või kui ostja rikub ostulepingust tulenevaid kohustusi (sealhulgas äritingimusi).


2.6. Ostja tunnistab, et kasutajakonto ei pruugi pidevalt saadaval olla, eriti seoses müüja riistvara ja tarkvara vajaliku hooldusega või kolmandate osapoolte riistvara ja tarkvara vajaliku hooldusega.


2.7. Ostjal on õigus lisada ostetud kauba kohta arvustuse müüja veebilehele punktis 2.8. toodud tingimustel, millest teda teavitatakse müüja poolt e-posti teel pärast kauba ostmist.


2.8. Ostja saab arvustuse lisada kas oma kasutajakonto kaudu, nagu on määratletud Tingimuste artiklis 2, kui tal on konto juba olemas või ta on selle loonud eelmises e-kirjas oleva lingi kaudu, pärast oma nime, perekonnanime ja e-posti aadressi sisestamist. Müüja teavitab ostjat, et ostja poolt arvustuse lisamisel sisestatud ostja isikuandmeid töötleb müüja selleks, et täita müüja juriidilist kohustust tagamaks, et avaldatud arvustused pärinevad tarbijatelt, kes on toodet reaalselt kasutanud või ostnud, kuna arvustus avaldatakse müüja veebisaidil. Ostjal on õigus nõuda müüjalt ostja isikuandmete sel eesmärgil töötlemise lõpetamist ning müüja täidab sellised nõudmised viivitamata, kuid sel juhul eemaldab müüja ostja lisatud arvustuse oma veebilehel. Ostja mõistab seda.


2.9. Müüjal on õigus kustutada müüjalt ostja poolt ostetud kaubaga mitteseotud arvustused. Müüja jätab endale õiguse kustutada arvustused, mis ei hinda toodet ennast, või arvustused, mis sisaldavad labaseid väljendeid, solvavat ja rassistlikku sisu, poliitilisi seisukohti, linke teistele veebisaitidele või halba moraali.

 

   3.OSTULEPINGU SÕLMIMINE

 
3.1. Kõik veebipoe veebiliideses esitatud kaubad on informatiivsed ja müüja ei ole kohustatud nende kaupade ostulepingut sõlmima.
 
3.2. Veebipoe veebiliides sisaldab kaupade kohta teavet, sealhulgas üksikute kaupade hindu ja kauba tagastamise kulusid, kui neid kaupu ei saa nende olemuse tõttu tavapäraselt posti teel tagastada. Kaupade hinnad sisaldavad käibemaksu ja kõiki muid tasusid. Kaupade hinnad kehtivad seni, kuni neid kuvatakse veebipoe veebiliideses. See säte ei piira müüja võimekust individuaalselt kokku lepitud tingimustel ostulepingut sõlmida.
 
3.3. Veebipoe veebiliides sisaldab lisaks teavet kaupade pakendamise ja kohaletoimetamisega seotud kulude kohta. Veebipoe veebiliideses toodud teave kaupade pakendamise ja kohaletoimetamisega seotud kulude kohta kehtib ainult juhul, kui kaubad toimetatakse kohale Eesti Vabariigi territooriumil.
 

3.4. Ostja täidab kauba tellimiseks veebipoe veebiliideses tellimislehe. Täpsemalt sisaldab tellimisleht teavet järgmise kohta

 • tellitud kaup (ostja lisab tellitud kaubad veebipoe veebiliidese virtuaalsesse ostukorvi),
 • kauba ostuhinna eest tasumise viis, teave tellitud kauba vajaliku kohaletoimetamisviisi kohta ja
 • teave kauba kohaletoimetamisega seotud kulude kohta (edaspidi "tellimus").

3.5. Enne müüjale tellimuse esitamist on ostjal lubatud kontrollida ja muuta ostja poolt tellimusse sisestatud andmeid seoses ostja võimalusega leida ja parandada vigu, mis tekkisid tellimusse andmete sisestamisel. Ostja esitab tellimuse müüjale, klõpsates nupul "Lõpeta tellimus". Tellimuses toodud andmeid peetakse müüja poolt korrektseteks. Müüja kinnitab kohe pärast tellimuse saamist seda ostjale e-kirja teel, saates selle ostja kasutajakontol salvestatud või tellimuses sisestatud meiliaadressile (edaspidi "ostja meiliaadress").
 
3.6. Sõltuvalt tellimuse olemusest (kauba kogus, ostuhind, eeldatavad saatmiskulud) on müüjal alati õigus küsida ostjalt tellimuse lisakinnitust (näiteks kirjalikult või telefoni teel).
 
3.7. Müüja ja ostja vaheline lepinguline suhe algab tellitud kauba kohaletoimetamisel ostja poolt tellimuses märgitud aadressile.
 
3.8. Ostja nõustub ostulepingu sõlmimiseks kasutama kaugsidevahendit. Ostulepingu sõlmimisega seotud kaugsidevahendite kasutamisel ostjale tekkinud kulud (internetiühenduse kulud, telefonikõnede kulud) katab ostja ja need kulud ei erine põhitariifist.
 

   4.KAUPADE HINNAD JA MAKSETINGIMUSED

 
4.1. Müüja veebilehe vahendusel pakutavate kaupade hind on märgitud koos käibemaksu ja kõigi sellega seonduvate tasudega.


4.2. Ostja võib kauba müüjale tasuda kaupade hinna ja mis tahes kauba kohaletoimetamisega seotud kulud ostulepingu alusel järgmistel viisidel:


 • kaardimakse;
 • maksmine arvega;
 • pangaülekandega müüja pangakontole IBAN: CZ5520100000002600287120, SWIFT: FIOBCZPPXXX, mis asub ettevõttes FIO Bank EUR (edaspidi "müüja konto");
 • tasumine kättesaamisel;
 • PayPal;
  
4.3. Koos ostuhinnaga on ostja kohustatud tasuma müüjale ka kauba pakendamise ja kohaletoimetamisega seotud kulud kokkulepitud summas. Kui ei ole selgesõnaliselt öeldud teisiti, sisaldab ostuhind ka kauba kohaletoimetamisega seotud kulusid.
 
4.4. Müüja ei nõua ostjalt tagatisraha ega muu sarnase makse tasumist. See ei mõjuta äritingimuste
artikli 4.6 sätteid, mis käsitlevad ostuhinna ettemaksmise kohustust.
 
4.5. Sularahamakse või lunamaksu korral tuleb ostuhinna eest tasuda kauba kättesaamisel. Sularahata makse korral tuleb ostuhind tasuda 7 päeva jooksul alates tellimuse realiseerimisest.
 
4.6. Sularahata makse korral on ostja kohustatud täpsustama ka muutuja sümbolit, mille ta sai tellimuse realiseerimise ajal. Sularahata makse korral on ostja ostuhinna tasumise kohustus täidetud hetkel, mil vastav summa müüja kontole kantakse.
 
4.7. Müüjal on õigus enne kauba ostjale saatmist nõuda ostjalt kogu ostuhinna tasumist eriti juhul, kui ostja ei anna tellimuse kohta lisakinnitust (artikkel 3.6).
 
4.8. Müüja poolt ostjale antud allahindlusi ei saa kombineerida.
 
4.9. Kui see on ärisuhetes tavapärane või kui see on ette nähtud üldiselt siduvate määrustega, väljastab müüja ostjale maksudokumendi – arve ostjale ostulepingu alusel tehtud maksete eest. Müüja on käibemaksukohustuslane. Maksudokumendi ehk arve väljastab müüja ostjale pärast kauba hinna tasumist ja see arve saadetakse elektroonilisel kujul ostja meiliaadressile.
 
4.10. Arve muutmist on võimalik taotleda, välja arvatud juhul, kui tegemist on muudatusega, mis on tingitud kauba kohaletoimetamisest või originaalarve ilmse ebatäpsuse parandamisest (nt trükiviga, arvel oleva kauba vale kogus jne), alles väljastatud arve kuupäevale järgneva kuu kolmandal päeval. Seejärel pole muudatus enam võimalik.
 

4.11. Müüja on kohustatud väljastama ostjale maksudokumendi.

 

   5.OSTULEPINGUST TAGANEMINE

 
5.1. Ostja tunnistab, et vastavalt tsiviilseadustiku sätetele ei ole võimalik taganeda ostulepingust, mis kehtib ostja soovil muudetud kauba kohaletoimetamisele, või ostulepingust, mis kehtib isiku jaoks, kellele toimetatakse kohale kiiresti riknevat kaupa ja ka kaupa, mis on kohaletoimetamisel pöördumatult segunenud muude kaupadega, ega lepingust, mis kehtib suletud pakendis kohale toimetatud kaubale, kui tarbija on pakendi eemaldanud ja seda ei saa hügieenilistel põhjustel tagastada, ning ostulepingust heli- või videosalvestiste või arvutitarkvara kohaletoimetamiseks, kui need on originaalpakendit kahjustanud. Müüja rõhutab, et kaup - kaitseklassi FFP2 / maskiga respiraatorid, mille tarbija on pakendist eemaldanud, on kaup, mida ei saa hügieenilistel põhjustel tagastada.
 
5.2. Kui see ei ole äritingimuste artiklis 5.1 nimetatud juhtum või mõni muu juhtum, mille puhul ostulepingust taganeda ei saa, on ostjal tsiviilseadustikule kohaselt õigus taganeda ostulepingust neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Kui ostuleping kehtib mitut tüüpi kaupadele või mitme jupi kohaletoimetamisele, algab see periood kauba viimase kohaletoimetamise kuupäeval. Ostulepingust taganemine tuleb müüjale saata eelmises lauses nimetatud perioodi jooksul. Lepingust taganemiseks võib ostja kasutada müüja müüja veebipõhist kontaktivormi. Ostja võib ostulepingust taganemise saata müüja registrijärgsele aadressile või kontaktivormi kaudu.
 
5.3. Lisaks eelmises lõikes sätestatud võimalikule taganemisele annab müüja ostjale, kes on tarbija positsioonis, õiguse taganeda lepingust 60 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest ilma põhjendusi esitamata, tingimusel, et ostja tagastab müüjale kauba hoolikalt pakendatud originaalpakendis koos kõigi tarvikute ja pakendi kõigi komponentidega ning tingimusel, et kaupa ei ole kasutatud väljaspool selle olemuse, omaduste ja funktsionaalsuse kontrolli ning see ei ole ostja isiklikele vajadustele kohandatud kaup või ostja isiklikele vajadustele selgelt kohandatud kaup.
 
5.4. Ostulepingust taganemise korral tühistatakse ostuleping algusest. Kaup peab olema müüjale tagasi saadetud neljateistkümne (14) päeva jooksul alates müüja teavitamist ostulepingust taganemise soovist. Kui ostja taganeb ostulepingust, jäävad tagastusega seotud kulud ostja kanda ka siis kui kaupa ei saa oma olemuse tõttu tagastada tavaliste transpordimeetoditega. Müüja EI VÕTA vastu saadetisi, mis on tagastusaadressile saadetud meetodiga SULARAHAS MAKSE KÄTTESAAMISEL. Seda tüüpi saadetised tagastatakse saatjale.
 
5.5.Kui lepingust taganetakse vastavalt äritingimuste artiklile 5.2, tagastab müüja ostjalt saadud raha neljateistkümne (14) päeva jooksul alates ostulepingust taganemise kättetoimetamisest ostja poolt samasugusel viisil, nagu müüja võttis ostjalt raha vastu. Samuti on müüjal õigus tagastada kauba tagastamise ajal ostja poolt või muul viisil tehtud makse, kui ostja sellega nõustub ja kui sellega ei kaasne ostjale lisakulutusi. Kui ostja taganeb ostulepingust, ei ole müüjal kohustust saadud raha ostjale tagastada enne, kui ostja kauba tagasi annab või tõestab, et kaup müüjale saadeti. Juhul, kui kauba hinna eest tasus ostja kinkekaardiga, tagastab müüja kinkekaardi. Kui hind tasuti osaliselt kinkekaardi vormis, tagastab müüja raha osaliselt kinkekaardi vormis, samas vahekorras, kuidas tasuti.
 
5.6. Müüjal on õigus ühepoolselt nõuda hüvitust kahjustatud või kulunud kauba eest, kui ostja nõuab kaupa tagastades ostulepingus määratud summa tagasimaksmist.
 
5.7. Müüja jätab endale õiguse ostulepingust taganeda järgmistel juhtudel:
   a) kui ostja püüab ebaseaduslikult ostulepingust taganeda ja temaga on seejärel võimatu edasiste sammude asjus ühendust saada;
   b) kui ostja esitab kauba kohta kaebuse, mida peetakse põhjendamatuks ja temaga on seejärel võimatu edasiste sammude asjus ühendust saada;
   c) kui ostja esitab kauba kohta kaebuse, mida peetakse põhjendamatuks ja ostja teatab müüjale, et tema (ostja) ei ole enam kaubast huvitatud;
   d) kui ostja esitab kauba kohta kaebuse, kui müüja saadab kauba tagasi ostja aadressile, kes kaupa vastu ei võta, ja kaup saadetakse tagasi müüjale;
   e) kõikidel muudel juhtudel, kui ostja saadab kauba müüja aadressile ilma teda sellest teavitamata ja ostjaga on võimatu seejärel ühendust saada.
 
Lisaks jätab müüja endale õiguse ostja tellimus tühistada, kuni ostja kauba üle võtab. Sellistel juhtudel tagastab müüja ostjale kogu tellimusega laekunud raha põhjendamatu viivituseta sularahata ülekandega ostja määratud pangakontole.
 
5.8. Kui ostjale tehakse kingitus koos kaubaga, sõlmitakse müüja ja ostja vahel kinkeleping lõpetamistingimusega, et kui ostja lepingust taganeb, kaotab sellise kingituse kinkeleping oma kehtivuse ja ostja on kohustatud kingituse koos kaubaga müüjale tagastama. Kui ostja ei tagasta kingitust koos kaubaga, on müüjal õigus vähendada tagastatud ostuhinda tagastamata jäänud kingituse väärtuse võrra.

5.9. Pirnid (valgusallikad), mida antakse kingituseks või mis on saadud tasuta koos ostetud valgustitega, on kampaaniatooted. Garantii ei hõlma neid tooteid.

5.10. Ostjal – tarbijal on õigus ostulepingust taganeda. Kui ostja on ettevõtja ja sisestas tellimuses ettevõtte registrikoodi või käibemaksukohustuslase numbri, siis pole ta enam tarbija. Sel põhjusel ei ole tsiviilseadustikule kohaselt ostjal õigust kaupa tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kohaletoimetamisest.
 

   6. KAUBA TRANSPORTIMINE JA KOHALETOIMETAMINE

 
6.1. Kui saatmisviis lepitakse kokku ostja erisoovi alusel, kannab ostja selle saatmisviisiga seotud lisakulud ja riski.
 
6.2. Kui müüja on ostulepingu alusel kohustatud kauba toimetama ostja poolt tellimuses määratud kohta, on ostja kohustatud kauba kohaletoimetamisel selle vastu võtma.
 
6.3. Kui kaupa tuleb ostja tõttu kohale toimetada korduvalt või muul viisil, kui tellimuses märgitud on, on ostja kohustatud tasuma kauba korduva kohaletoimetamisega seotud kulud vastavalt teise saatmisviisiga seotud kuludele.
 
6.4. Pärast kauba kättesaamist kullerilt on ostja kohustatud kontrollima kauba pakendi puutumatust ja puuduste ilmnemisel teavitama sellest viivitamatult kullerit (hiljemalt 2 tööpäeva jooksul). Ostja on kohustatud tõendama seda kahjustuste fotodokumentatsiooni abil, kui kaup on transpordis kahjustatud.  Kui pakend tõestab saadetise omavolilist sisenemist, ei ole ostja kohustatud sellist saadetist kullerilt üle võtma. Samuti on ostja kohustatud kontrollima, kas ta on kauba kullerilt ülevõtmisel saanud soovitud koguse kaupa. Erinevuste korral tuleb meiega võimalikult kiiresti (hiljemalt 2 tööpäeva jooksul) ühendust võtta, et saaksime asuda asja lahendama ja lahknevusi edukalt lahendama.
 
6.5. Pärast tellimuse loomist saab klient lingi pakendi jälgimiskoodiga. Juhul, kui pakk näib olevat kohaletoimetatud, kuid saaja ei ole pakki kätte saanud, siis on saaja kohustatud koheselt teavitama sellest saatjat, mitte hiljem, kui 5 päeva pärast kohaletoimetatud märkimist jälgimiskoodis.

6.6. Müüja võib kauba transpordiga seotud osapoolte muid õigusi ja kohustusi eritellimuse tingimustega muuta, kui müüja on sellised tingimused väljastanud.
 

   7.VIGASEST SOORITUSEST TULENEVAD ÕIGUSED

 
7.1. Lepinguosaliste õigusi ja kohustusi vigase soorituse õiguste osas reguleeritakse asjakohaste üldiselt siduvate määrustega.
 
7.2. Müüja garanteerib ostjale, et kaubal pole kättesaamisel defekte. Eriti tagab müüja ostjale, et ostja kauba ülevõtmise ajal:
 • kaubal on omadused, milles osapooled on kokku leppinud, ja kui leping puudub, on kaubal omadused, mida müüja või tootja on kirjeldanud või mida ostja on eeldanud kauba loomuse ja nende (müüja, tootja) tehtud reklaami tõttu,
 • kaup sobib müüja poolt nimetatud otstarbeks või selleks, milleks seda tüüpi kaupu tavaliselt kasutatakse,
 • kaup vastab kokkulepitud näidise või mudeli kvaliteedile või kujundusele, kui kvaliteet või kujundus määrati vastavalt kokkulepitud näidisele või mudelile;
 • kaup on sobivas koguses, mõõdus või kaalus ja
 • kaup vastab määrustele.

7.3. Tarbijatele mõeldud toodete garantiiaeg on 2 kuni 5 aastat (24 kuni 60 kuud), iga üksiku toote puhul on konkreetne garantiiaeg alati märgitud toote üksikasjades. Juriidilise isiku puhul on garantiiaeg kõikidele toodetele 12 kuud.

7.4 Äritingimuste artikli 7.2 sätted ei kehti kaubale, mida müüakse madalama hinnaga defekti tõttu, mille puhul on madalamas hinnas kokku lepitud, kaubale tavapärasest kasutamisest põhjustatud kulumise tõttu, kui see on kasutatud kaupadel defekt, mis vastab nende kasutus- või kulumisastmele, mis kaubal oli, kui ostja selle vastu võttis, või kui see tuleneb
kauba loomusest.
 
7.5. Kui defekt ilmneb kuue kuu jooksul alates kauba kättesaamisest, loetakse kaup kättesaamisel defektsena. Ostjal on õigus sisse nõuda tarbekaupades esinevate defektide eest, mis ilmnevad 24 kuu jooksul alates kauba kättesaamisest.
 
7.6. Ostja kasutab õigust puudulikust täitmisest ja juhul, kui on vaja toode müüjale tagastada, tagastab ostja pakendi müüja poolt määratud aadressile.
 
7.7. Muid müüja defektide eest vastutamisega seotud õigusi ja kohustusi võib reguleerida müüja tagastamispoliitikaga.
 
7.8. Kui ostja nõuab kaubanõude alusel transpordikulude tagastamist, on ostjal õigus saada transpordikulude korvamist ainult madalaimas pakutud summas.

7.9. Käesolevaga teatab müüja ostjale, et keemilisi sideaineid või muid ühendeid sisaldav kaup võib pärast lahtipakkimist ebameeldivalt lõhnata. Kaup pole keemiliselt ega füüsiliselt kahjulik, see lõhn kaob pärast lühikest ajavahemikku. Seetõttu ei saa sellist kaupa defektseks pidada.


7.10. Müüja hoiatab ostjat, et toodete tegelikud värvid võivad pisut erineda fotode värvidest sõltuvalt teie monitori/telefoni seadetest ja tüübist. Toodete tegelikud värvid on märgitud nende toodete kirjelduses.

 

   8. LEPINGUOSALISTE TÄIENDAVAD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 
8.1. Ostja saab omandiõiguse kauba üle hetkel, mil ostja kauba täishinna tasub ja kauba üle võtab.
 
8.2. Ostjat ei seo müüjaga mitte ükski käitumisjuhis tsiviilseadustiku sättes.
 
8.3. Müüja käsitleb tarbijakaebusi kontaktivormi kaudu. Müüja saadab ostja kaebuse lahenduse suhtes tehtud otsuse ostja meiliaadressile.
 
8.4. Kui ostja on kohaldatava õiguse kohaselt tarbija ja ettevõtte Donoci s.r.o. ja ostja vahel tekib tarbijavaidlus, mida ei suudeta lahendada kokkuleppega, tunnistab ostja, et tal on õigus esitada ettepanek vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks. Ostulepingust tulenevate tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise eest vastutab Tarbijakaitseamet, asukohaga Endla 10A, 10122 Tallinn, kodulehekülg: https://ttja.ee. Ostulepingust tulenevate müüja ja ostja vaheliste vaidluste lahendamiseks saab kasutada veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi, mis asub aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 
8.5. Euroopa tarbijakaitseamet Eestis, asukohaga Endla 10A, 10122 Tallinn, veebileht: https://ttja.ee/ on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruse (EL) nr 524/2013 (milles käsitletakse tarbijavaidluste lahendamist internetis ning millega muudetakse määrust) (ES) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/ES (määrus tarbijavaidluste lahendamise kohta internetis) kohane kontaktasutus.
 
8.6. Müüjal on õigus müüa kaupu kauplemisloa alusel. Kaubanduskontrolli teostab oma tegevuse raames asjaomane kaubanduslitsentsiamet. Isikuandmete kaitse üle teostab järelevalvet isikuandmete kaitse amet. "Tarbijkaitseamet teostab piiratud ulatuses järelevalvet tarbijakaitseseaduse täitmise üle.
 
8.7. Käesolevaga võtab ostja endale riski tsiviilseadustiku tingimuste muutumise eest.
 
8.8. Isikuandmete kaitset osutatakse vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele, eriti Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele 2016/679, ning on kooskõlas sellel veebisaidil loetletud privaatsuspoliitikaga.

   9.KOHALETOIMETAMINE

 
9.1.Selle saab kohale toimetada ostja meiliaadressile.
 

   10.LÕPPSÄTTED

 
10.1. Kui ostulepinguga loodud suhe sisaldab rahvusvahelist (välismaist) elementi, lepivad pooled kokku, et seda suhet reguleerivad Tsehhi seadused. See ei mõjuta tarbija õigusi, mis tulenevad üldiselt siduvatest määrustest.
 
10.2. Kui mõni säte äritingimustes on kehtetu või ebatõhus või kui see muutub kehtetuks või ebatõhusaks, siis kehtetu sätte asemel jõustub säte, mille tähendus on kehtetutele sätetele kõige lähedasem. Ühe sätte kehtetus või ebatõhusus ei piira teiste sätete kehtivust ja tõhusust.
 
10.3. Ostuleping, sealhulgas äritingimused, arhiveeritakse müüja poolt elektroonilisel kujul ega ole ligipääsetav.
 
10.4. Äritingimuste lisa on ostulepingust taganemise vormi näidis.
 
10.5. Müüja kontaktandmed: saatmisaadress: Pražská 2532/4, Blansko 678 01, telefon 602 8400.
 

Blansko 30. oktoober 2023.

Küsi mida tahes

Eva

Me aitame sind valiku tegemisel ja tehniliste probleemide puhul.

602 8400 (Esmaspäevast reedeni kella 8.00 ja 16.30 vahel)

Küsi

Copyright © 1993 – 2024 Donoci®. Kõik õigused kaitstud. Isikuandmete töötlemine. i